Handle trygt hos oss

Sikker Netthandel
Det er trygt å handle på FIIN.COM. Vi benytter sikre, ansvarlige og tekniske løsninger som gjør at du som kunde trygt kan bestille dine produkter hos oss. Under bestillingsprosessen beskytter vi dine opplysninger ved hjelp av kryptering (SSL – Secure Sockets Layer). Dette betyr at dine opplysninger sendes via sikker forbindelse, og dermed ikke kan leses av utenforstående.

Kredittkortbetalingene på FIIN.COM håndteres av NetAxept, et datterselskap av BBS (Bankenes Betalingssentral). Dette er Norges største aktør i dette markedet og tilbyr den sikreste løsningen for deg som forbruker. Denne løsningen garanterer at dine kort-opplysninger verken er tilgjengelig for oss eller andre. Kort-opplysningene er kun tilgjengelige for BBS. Selve transaksjonen av penger mellom kontoene gjøres av Teller.


Personopplysninger
FIIN.COM fokuserer på å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Når du handler hos oss oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg med valgt transportør, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at historikken ikke kan slettes umiddelbart. Av sikkerhetshensyn oppbevares også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av FIIN.COM utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som eksempelvis hvilke kategorier og produkter som søkes og kikkes på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi tilbyr e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene. FIIN.COM selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. FIIN.COM ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.


Kjøpsvilkår (salgsbetingelser) FIIN.COM
Definisjon av partene.
Selger er:

FIIN.COM
Organisasjonsnummer: NO 911986078.

Postadresse: FIIN Hudpleie AS, Mortveien 5a, 1528 Moss

Besøksadresse: Nedre Bjerget 22, 1530 Moss

E-post post@fiin.com


Generelt
Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra FIIN.COM til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på FIIN.COM er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.

Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Det er også mulig å få en myndig (for eksempel en foresatt), til å foreta handelen for deg. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).


Bestilling og avtale
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på FIIN.COM`s datasystem. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under dette punktet. Når vi mottar din bestilling vil vi bekrefte ordren. FIIN.COM vil automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.


Informasjon i nettbutikken
FIIN.COM tilstreber å gi sine kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Det benyttes i flere tilfeller engelske ord og uttrykk, og FIIN.COM kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle misforståelser av disse. Videre forbeholder FIIN.COM seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen. Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

OBS Svalbard/Jan Mayen: Bestillinger kan ikke skje via nett pga. momsfritak.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring. FIIN.COM forbeholder seg retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. FIIN.COM forbeholder seg også retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt på FIIN.COM må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og fraktleverandørs tid kommer alltid i tillegg.

FIIN.COM forbeholder seg til retten å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra FIIN.COM sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan FIIN.COM ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med enten, bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller postoppkrav. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- inkl. mva, pluss frakt tur og retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §11 og §13.

Når bestillingen gjennomføres legges det en reservasjon på totalbeløpet på din konto, noe som betyr at ditt disponible beløp reduseres med en gang. Først når ordren har gått gjennom systemet hos oss, er ferdig pakket og klar for sending, trekkes beløpet. Det betyr at hvis ordren slettes innen varen har blitt lagt til utsending, vil reservasjonen slettes automatisk. Dette kan ta opp til 7 dager og styres av BBS. Ønskes en raskere behandling av dette må du selv ta kontakt med BBS. Dersom en varelinje slettes slik at totalbeløpet reduseres på ordren, vil ikke det reserverte beløpet bli redusert. Systemet håndterer ikke dette, men det er selvfølgelig kun totalbeløpet som trekkes når ordren sendes. Mellomlegget blir gjort disponibelt på din konto igjen.


Betalingssystem
FIIN.COM benytter en betalingsløsning fra Netaxept, et heleid datterselskap av BBS. Betalingssidene på FIIN.COM er kryptert med sikkerhetssertifikat fra Commfides. Selve transaksjonen av penger mellom kontoene gjøres av Teller. Les mer om sikkerheten ved netthandel hos oss.


Salgspant
FIIN.COM har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.


Uavhentete bestillinger
Dersom man ikke henter en forsendelse, og den blir returnert til oss, kan du som kunde bli ansvarlig for å dekke fraktkostnader og andre utgifter vi har hatt med å sende ut varer.


Levering og forsinkelse
Levering av produktene i henhold til det som er angitt på ordrebekreftelsen. Produktene leveres til deg med Posten/Bring, og vi har som mål å få sendt ut din bestillingen i løpet av påfølgende arbeidsdag bestillingen din er gjort. Leveringstiden videre er avhenging av valg av transportmåte og hvor i landet du bor - det tar normalt sett 2 - 5 dager. Du kan gå inn på POSTEN.NO for å sjekke hvor din forsendelse er ved bruk av sendingsnummeret du mottar på din forsendelsesmelding fra oss. Vi tar risikoen for produktene inntil de er i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gjøre vårt ytterste for å holde deg som kunde oppdatert på dette. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


Mottak og undersøkelse av bestilte varer
Ved mottak skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom leveransen ikke er i samsvar med ordrebekreftelsen, skal du innen rimelig tid gi oss beskjed om dette.


Retur/reklamasjon av defekte varer:
Ved skade under transport med Posten, skal følgende gjøres:

- Ta vare på originalemballasjen samt produktet/produktene.
- Send oss en e-post om at det kommer en retur av varen og hvorfor til info@fiin.com.
- Etter en tilbakemelding fra oss om godkjent retur og retur-skjema, tar du med den skadde varen og emballasjen til Posten, og sammen med Posten skriver dere ut en skademelding.
- Retur-skjemaet fra FIIN.COM og skademelding fra Posten sendes sammen med den skadde varen til Fiin Hudpleie AS.

Lovverket henviser til at du gjør dette innen rimelig tid, og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt varen.


Reklamasjon -Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi benytter mail som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) anbefaler vi at dette blir brukt i kommunikasjon og at eventuell returforsendelse merkes med dette nummer. Om mulig vil vi informere om det kreves spesielle vilkår eller håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av produktet (for eksempel mulighet for retur direkte til produsent eller underleverandør).

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse:

- Holde kjøpesummen tilbake.
- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde).


Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er mottatt hos oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med fiin.com, betaler vi ikke disse utgiftene. Garanti Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett
Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg og du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for produkter for personlig pleie. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §11 og §13.
Kundens plikter: Den som er registrert som kunde hos FIIN.COM, er ansvarlig for betaling av de ytelser FIIN.COM eller FIIN.COM’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra FIIN.COM’s side.


Ekstraordinære forhold
FIIN.COM er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis FIIN.COM godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor FIIN.COM’s kontroll, og som FIIN.COM ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. FIIN.COM er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra FIIN.COM’s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Garanti
FIIN.COM er autorisert forhandler for samtlige varemerker i vår nettbutikk. Garantier på varen gis av respektive leverandører og FIIN.COM gir ingen ytterligere garantier utover den som spesifiseres av leverandøren. Er du det minste usikker på garantien eller de anvisninger som følger med ditt produkt, så kontakt oss før du begynner å bruke produktet så vi kan hjelpe deg. Alle produkter har en ingrediensbeskrivelse. Enkelte merker har ikke komplett ingrediensliste, men har valgt å kun vise hovedingrediensene. Vi kan ikke ta ansvar for eventuell sensitivitet mot ingredienser i et produkt eller prøve. Er du usikker på produktet eller innholdet så er du velkommen til å kontakte vår kundetjeneste innen du bestiller eller begynner å bruke produktet.


Endring i vilkårene
FIIN.COM forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur
Er FIIN.COM forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er FIIN.COM fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum. Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Tvister
Alle tvister skal forsøke å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister løses etter norsk lov. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Moss tingrett som verneting.


Copyright
Alt innhold på disse nettsidene tilhører Fiin Hudpleie AS, og eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.


Cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler på nettvett.no.Allergisk reaksjon
Om du har du fått en allergisk reaksjon av et produkt kjøpt hos FIIN.COM, vennligst ta kontakt med våre hudterapeuter på info@fiin.com.